Webinar Kringbestuurdersdag 2020

De Kringbestuurdersdag op 3 december as. hebben we door de huidige ontwikkelingen omgezet naar een live webinar. Tijdens deze live-uitzending zullen wij u bijpraten over actuele dossiers en kunt u actief meedoen via de chatfunctie.

Dit webinar is uitsluitend voor LHV (kring)bestuurders, Wadi- en LOVAH-bestuurders en vindt online plaats op dinsdag 3 december 2020 van 14.00 - 15.30 uur. 

Leerdoel: 

De kennis en besluitvorming over actuele onderwerpen vergroten om dit gemakkelijker te kunnen uitdragen in de regio.

Inhoud workshop: 

Onder voorzitterschap van Ella Kalsbeek zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • MOVE: wat gaat Modernisering Vereniging voor mijn rol als kringbestuurder betekenen?
  • ICT:hoe kunnen we in de regio een voor onze achterban passend ICT aanbod van de grond trekken?
  • Capaciteit huisartsenzorg: hoe gaan we daar als bestuurders mee om?

Na een minicollege over het betreffende onderwerp bespreken de tafelgasten de belangrijkste aandachtspunten en enkele inkomende vragen per onderwerp. Alle LHV bestuursleden zijn dan aanwezig om op uw vragen in te gaan.

Ook is het mogelijk om uw vragen vooraf per mail aan te leveren via a.sinnige@lhv.nl 

U kunt zich hieronder aanmelden voor dit webinar. Ongeveer een week voor aanvang ontvangt u van ons een link om deel te kunnen nemen aan het webinar. 

Praktische informatie

Accreditatie1 punt
KostenLeden € 0,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma: 
Trainer(s): 

De LHV beleidsmedewerkers praten u bij over de stand van zaken.

 

Bijzonderheden: 

Deze bijeenkomst is voor LHV-kringbestuurders en wordt gratis aangeboden. 

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van de LHV Academie van toepassing.

LHV © 2020