Wagrobijeenkomst Zwolle - Anemie en vermoeidheid

De assistente aan de telefoon krijgt een patiënt aan de lijn met al maanden bestaande moeheid, de vraag van de patiënt is of ze niet eens even bloed kan prikken. Hoe reageert u als huisarts? Ziet u de patiënt eerst op het spreekuur of laat u de patiënt eerst een algemeen bloedonderzoek doen? En wat vraag je dan aan? Stel dat er sprake is van een anemie, hoe helpen andere laboratoriumwaarden je naar de oorzaak? Wat zegt welk onderzoek? En hoe zat het ook al weer met sensitiviteit en specificiteit?

Leerdoel: 

·        Stroomdiagram Anemie – diagnostiek

·        Veelvoorkomende laboratoriumtesten bij vermoeidheid, wat zegt welke test?

Inhoud workshop: 

Tijdens dit Diagnostisch Toets Overleg neemt klinisch chemicus Bert Dikkeschei (Isala) ons mee in de laboratoriumdiagnostiek van anemie specifiek en vermoeidheid. Ook is er gelegenheid om over andere laboratoriumaanvragen vragen te stellen.

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 0,- / Niet-leden € 60,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met academie@lhv.nl of bel 085-0480068.

Programma: 

19.15 – 19.30 uur: Inloop

19.30 – 19.55 uur: Wagro zaken en NieuwjaarsQuiz

19.55 – 21.30 DTO

Trainer(s): 
Bert Dikkeschei, klinisch chemicus Isala  
Bijzonderheden: 

Doelgroep
De bijeenkomst is bestemd voor 3e jaars aios, waarnemers en hid(ha)'s.

Accreditatie
Is aangevraagd voor 2 uur, de accreditatiepunten worden als intercollegiale toetsingspunten aan het eind van het jaar bijgeschreven via GAIA.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2019