Wagro-café Zwolle

Wagro bijeenkomst Zwolle DTO Antibiotica resistentie en UWI’s.

Leerdoel: 
  • Bevorderen van rationeel en doelmatig aanvraag- en voorschrijfgedrag
  • Bewustwording antibiotica beleid, antibioticaresistentie en BRMO
Inhoud: 

Urineweginfecties zijn een veelvoorkomende contactreden in de huisartspraktijk. In 2019 was het zelfs het meest voorkomende gezondheidsprobleem bij vrouwen om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk (bron Nivel). De NHG-standaard werd dit jaar herzien en er vonden een aantal wijzigingen plaats, mede om het antibioticagebruik terug te dringen. In dit Diagnostisch Toetsings Overleg (DTO) worden we aan de hand van urineweginfecties meegenomen in de diagnostiek, het doelmatig diagnosticeren en voorschrijven. Speciale aandacht is er voor resistentiepatronen, beleid bij CAD en wat moeten we met de zogenaamde Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). Een nascholing die verdieping zal bieden en ons bewuster zal maken van ons beleid bij dit veelvoorkomende probleem!

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenNiet-leden € 60,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met academie@lhv.nl of bel 085-0480068.

Programma: 
Trainer(s): 

Spreker: mevrouw drs. Oliveira dos Santos (medisch microbioloog Isala Ziekenhuis Zwolle).

Danielle Grootfaam (huisarts Amsterdam, lid regionaal coördinatie team Antibiotica Resistentie), zij zal aanwezig zijn om zelf ook eens te zien hoe de avonden gaan die ze vanuit hun ABR zorgnetwerk organiseren.

Bijzonderheden: 

Doelgroep
De bijeenkomst is bestemd voor 3e jaars aios, waarnemers en hid(ha)'s.

Accreditatie
Is aangevraagd voor 2 uur, de accreditatiepunten worden als intercollegiale toetsingspunten aan het eind van het jaar bijgeschreven via GAIA.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021