Organisatie rond palliatieve zorg

Palliatieve zorg kent vele dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen we symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kunnen we dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluiten we adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren we dit alles in de dagelijkse praktijk?

Leerdoel: 

1. Kennis vergaren over kernthema’s van palliatieve zorg: stadia palliatieve zorg, verschil tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatieve zorg, markering hiervan en proactieve zorgplanning, herkennen en hanteren van verschillende stadia van distress.

2. Opdoen van vaardigheden om complexe vraagstukken in de palliatieve zorg op te lossen die voorbij het medicamenteuze arsenaal gaan, zoals besluitvorming wel/niet behandelen, werken met bio-psycho-socio-spirituele model, betrekken hoop en zingeving, omgaan met heftige emoties door middel van emotionele punctie.

3. Bewustwording van en leren reflecteren op eigen principes, waarden, ervaringen en dilemma’s gerelateerd aan palliatieve zorg en levenseinde en zin- en betekenisgeving.

Inhoud: 

U wordt geïntroduceerd in het complexe en brede werkveld van de palliatieve zorg. Er worden feiten, theoretische achtergronden en casuïstiek besproken. U krijgt praktische handvatten geboden hoe de verschillende facetten achter de medisch inhoudelijk vraag te herkennen en te hanteren. Aan bod komen stadia in de palliatieve zorg, ziekte- en symptoomgerichte palliatie, hulp bij complexe besluitvorming, (opstellen van) een proactief zorgplan, het emotionele brein en emotionele punctie, total pain, (de plaats van) hoop en zingeving in de (palliatieve) zorg. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zoals presentatie, discussie, reflectie en oefenen met werkmodellen.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 195,- / Aios € 110,- / Niet-leden € 385,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.

Programma: 

Deel 1: Vele dimensies van palliatieve zorg en besluitvorming

 • Kennismaking en inventarisatie algemene en persoonlijke leerdoelen van deelnemers
 • Palliatieve zorg, het kloppend hart van de huisartsenzorg
 • Verkennen moeilijkheden binnen de palliatieve zorg, interactief
 • Stadia in de palliatieve zorg, verkennen spanningsveld tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatie, aan de hand van casuïstiek
 • Proactief zorgplan, organisatie met bezieling, advance care planning, shared decision making, praktische toepassingen
 • Theorie emotionele brein en emotionele punctie
 • Verschillende facetten van pijn; total pain

Deel 2: Psychologische en zingevingsvraagstukken

 • Verschillende vormen van hoop en de invloed ervan op medische besluitvorming
 • Begrippen en definities van zingeving, spiritualiteit en religie
 • Bezielde palliatieve zorg, dat kan?! De plek en het belang van zingeving in de zorg
 • Uitleg over, en oefenen met, modellen voor de praktische toepassing van zingeving in de zorg
 • Illustratie van bovenstaande aan hand van casus
 • Evaluatie van algemene en persoonlijke leerdoelen
 • Feedback en afsluiting
Trainer(s): 
Bijzonderheden: 

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021