Lesgeven via Zoom

Les geven via Zoom is voor veel mensen nieuw en daardoor ook spannend-lukt het om uw presentatie en filmpjes te delen, om breakout rooms te maken en erbij langs te gaan en hoe kunt u ervoor zorgen dat het geen eenrichtingsverkeer wordt? Het is heel goed mogelijk om via Zoom inspirerend en interactief onderwijs te geven. Na deze korte maar krachtige cursus kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die Zoom biedt en bent u in staat om ook online goed onderwijs te verzorgen.

Leerdoel: 

Na afloop bent u vaardig in het gebruiken van de mogelijkheden die Zoom biedt om een workshop of onderwijs te geven.

Specifieke doelen:

Na afloop van de workshop is bent u in staat om:

  1. Ervoor te zorgen dat u optimaal zicht- en hoorbaar is voor de deelnemers
  2. Uw scherm te delen waarbij beeld en geluid (van filmpjes bijv) goed overkomen
  3. Op verschillende manieren breakout rooms te maken en te begeleiden
  4. Een poll of quiz te gebruiken en de resultaten te delen
  5. Het whiteboard te gebruiken en de resultaten op te slaan
  6. De chatfunctie gericht in te zetten
  7. De verschillende interactiemogelijkheden die Zoom biedt te benutten
  8. De co-host functie te benutten
  9. Specifieke aandachtspunten voor het gebruik van een powerpoint of keynote presentatie binnen Zoom toe te passen
  10. Uw programma en tijdsindeling aan te passen op de (on)mogelijkheden van online onderwijs
Inhoud: 

We behandelen de juiste instellingen van uw Zoomaccount, aandachtspunten voor beeld en geluid, het delen van uw presentatie of quiz mèt geluid, verschillende manieren om breakout rooms te maken en te begeleiden, het maken en toepassen van een poll en het gebruik van het whiteboard. Verder leert uw alle manieren van non-verbaal communiceren die Zoom biedt kennen en krijg je concrete handvatten voor interactief onderwijs met Zoom.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 100,- / Aios € 65,- / Niet-leden € 150,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.

Programma: 

Het is een hands-on training waarbij je de leerstof meteen zelf toepast in de rol van docent.

Stapsgewijs lopen we alle mogelijkheden van Zoom door en doordat u zelf ook de rol van host of co-host krijgt en ervaart hoe u groepen maakt, uw presentatie deelt etc. Tussendoor krijgt u concrete adviezen over wat wel en niet werkt bij online onderwijs en hoe u het voor iedereen boeiend en interactief waar gewenst kunt houden. U werkt met uw eigen presentatie en ontvangt vooraf een overzicht met welke instellingen we adviseren om interactief les te kunnen geven met Zoom.

Trainer(s): 
Bijzonderheden: 

Deze training kunt u ook volgen als EKC vervolgtraining voor uw herregistratie als EKC-er.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021