HRM in één dag

In één dag inzicht krijgen in de belangrijkste onderdelen van personeelsmanagement in uw huisartsenpraktijk? Volg dan de LHV-cursus ‘HRM in één dag’. Aan bod komen onder andere het werven en selecteren van nieuwe collega’s, het voeren van functioneringsgesprekken, het motiveren en ontwikkelen van medewerkers, actief verzuimbeleid, wat staat er in de cao’s, en nog veel meer.

Leerdoel: 
 • U leert goede keuzes te maken bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.
 • U leert  op een juiste wijze de arbeidsvoorwaarden toe te passen.
 • U leert diverse gesprekken te voeren voor o.a. het selecteren, functioneren, motiveren en behouden van medewerkers.
Inhoud: 

Tijdens de cursus wordt afwisselend plenair en in subgroepen gewerkt. Ook bekijken we een aantal korte video's.

Gedurende de dag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Wat is personeelsbeleid, de HRM cyclus?
 • Wat is de meerwaarde hiervan voor mijn praktijk?
 • Wat is FWHZ, Functiewaardering Huisartsenzorg?
 • Werven en selecteren van nieuwe medewerkers.
 • Leidinggeven en motiveren van (team) van medewerkers (behoefteanalyse en collectieve ambitie).
 • Arbeidsvoorwaarden (cao).
 • Diverse gesprekken (competentiegericht interviewen / functionerings- / beoordeling / verzuim / voortgangsgesprek / exit- en blijfgesprek)
 • Arbo (met de instrumenten Arbocatalogus en Risico Inventarisatie en Evaluatie) en ziekteverzuim.

Deelnemers vragen we vooraf de Cao Huisartsenzorg te bekijken www.lhv.nl/cao Op deze pagina vindt u ook het Personeelshandboek en de Functiewaardering huisartsenzorg. Ook vragen wij u vooraf situaties uit uw eigen praktijk aan te dragen via een intake vragenlijst.

Praktische informatie

DoelgroepPraktijkhouder
Praktijkmanager
Accreditatie7 punten
KostenLeden € 395,- / Aios € 250,- / Niet-leden € 700,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Trainer(s): 

Geert Haentjens is doctor in de psychologie en studeerde ook bedrijfskunde. Hij heeft meer dan 15 jaar bedrijfsinterne ervaring als personeelsverantwoordelijke en meer dan 15 jaar ervaring als adviseur-trainer-coach in de meest uiteenlopende sectoren. Hij heeft jarenlange hands-on ervaring in het voeren, invoeren en revitaliseren van jaargesprekken in kleine - en grote organisaties. Zijn echtgenote is arts.

Sonia Jenings is vanaf 2001 werkzaam vanuit haar eigen bedrijf AAR Consult als (interim) bestuurder, projectmanager/ consultant, trainer en coach werkzaam binnen de gezondheidszorg, met name de eerstelijn. Daarvoor is ze, van 1980 tot 1999, binnen de bankensector werkzaam geweest. Haar zakelijke financiële achtergrond combineert Sonia met haar kennis en ervaringen als bestuurder en leidinggevende binnen diverse organisaties en haar werk als coach en trainer. Sonia streeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden immer naar een balans tussen gezonde zakelijke principes en menselijke waarden.

Bijzonderheden: 

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021