Hoe ga ik om met een klacht?

Een patiënt is ontevreden over u en dient een klacht in bij de klachtenfunctionaris. Wat nu? Hoe gaat u hiermee om? Hoe ziet de procedure eruit als er een klacht is ingediend? Wanneer wordt een klacht een geschil? Van wie kunt u hulp verwachten? We doorlopen de procedure aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Leerdoel: 

Na afronding van de cursus

  • bent u op de hoogte van alle verplichtingen voortvloeiend uit de Wkkgz
  • weet u hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de huisartsenpraktijk
  • weet u hoe de procedures klacht- en geschilbehandeling verlopen
  • heeft u handvatten voor het omgaan met en voorkomen van klachten van uw patiënten
Inhoud: 

De cursus begint met een uitleg over de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz). Aan welke verplichtingen dient u, als huisarts, op het gebied van het klachtrecht te voldoen? Vervolgens komt kort de procedure klacht- en geschilbehandeling aan bod.

Op grond van de Wkkgz wordt in eerste instantie van u zelf verwacht dat u probeert onvrede bij patiënten weg te nemen. Tijdens deze cursus krijgt u handvatten hoe u hiermee om kunt gaan. Wat zijn de “do’s and dont’s?”.

Tenslotte wordt, aan de hand van praktijkvoorbeelden, geschetst hoe een klachtbehandeling kan verlopen. In dit gedeelte van de cursus gaat u, samen met medecursisten aan de slag; hoe zou u met deze klacht zijn omgegaan?  

Praktische informatie

DoelgroepAios
Doktersassistente
Hid(ha)
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 150,- / Aios € 75,- / Niet-leden € 300,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.

Programma: 
  • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  • Procedure klacht- en geschilbehandeling
  • Casuïstiek
Trainer(s): 
Bijzonderheden: 

Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 6 en maximaal 12 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie 

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

LHV © 2021