Gesprekstechnieken bij beeldbellen (online)

Juist nu COVID-19 de zorg in zijn greep heeft ontstaan er uitdagende situaties voor huisartsen en voor patiënten. Spreekuren moeten anders worden georganiseerd en daarbij is een consult op afstand een goed alternatief.

Als huisarts heeft u onder andere te maken met angstige patiënten, patiënten die moeilijk te peilen zijn of bezorgde ouders die allemaal niet langs kunnen komen. Hoe vang je dan de emotie op? Of bijvoorbeeld de doelgroep 70+. Hoe staat u deze patiënt online te woord over moeilijke kwesties zoals "wilt u gereanimeerd worden" en "wilt u wel naar de ic?" En dan vooral: hoe doet u dat met video/telefoon?

Deze online training via Zoom biedt u de mogelijkheid om in een kleine groep huisartsen met een trainer en patiënt-acteur te experimenteren met casuistiek uit uw eigen praktijk.

Voor het overzicht van beeldbelapplicaties met functionaliteiten en praktische handvatten, zie Advies over inzet beeldbellen en videoconsulten

Leerdoel: 
 • U wisselt eigen behoeften uit op het gebied van digitale patiëntconsulten
 • U experimenteert het stimuleren van patiënten om gewenst gedrag te vertonen
 • U leert gesprekstechnieken toe te passen die helpen bij het opvangen van emoties van patiënten

Lees ook het artikel in de Dokter van juli 2020 over gesprekstechnieken bij beeldbellen Kijk zo nu en dan even in de camera    

Inhoud: 

Met welke gesprekstechnieken kunt u de patiënt opvangen en stimuleren het gewenste gedrag te gaan vertonen? Hoe zouden anderen het aanpakken? We proberen verschillende aanpakken uit op de acteur, waardoor het effect van de aanpak zichtbaar wordt.

De cursus bestaat uit 2 voorbereidende opdrachten:

-      Het aandragen van een eigen casus voorafgaand aan de training
-      Het lezen van gedragsregels voor een veilige en prettige training in Zoom

In de training worden de lastige situaties geïnventariseerd en van elke deelnemer wordt tenminste 1 situatie behandeld in de vorm van rollenspellen met aanvullende theorie en uitwisseling. We sluiten af met een samenvatting en evaluatie.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Doktersassistente
Hid(ha)
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 120,- / Aios € 75,- / Niet-leden € 200,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma: 

Het programma duurt 1,45 uur en biedt plaats aan max. 7 personen per groep.

 • Kennismaking en inventarisatie van casussen
 • Behandelen van casussen waarbij te denken valt aan:
  - het openen van het digitale consult
  - het komen tot een goede anamnese
  - het omgaan met een emotionele patient
  - een patiënt benaderen bij een vermoeden van zorgmijden
  - stilstaan bij eigen emoties en het bewaren van rust en structuur
 • Samenvatting en evaluatie
Trainer(s): 

Marijn Damsma is psycholoog-trainer en begeleidt verschillende doelgroepen professionals met gesprekstechnieken in lastige situaties met medewerkers en cliënten, waaronder huisartsen. 

Sarah van der Vlerk is zowel docent-trainer als (trainings-)acteur. In de training kan ze dan ook beide rollen vervullen. Zij behaalde zowel een bachelor of education als een bachelor of arts (w.o). Ze werkt als docent-trainer en trainingsacteur veel in een medische context. Sinds 2016 is ze verbonden aan Yep Trainingen als trainer in communicatieve vaardigheden aan young professionals op de arbeidsmarkt. Ze geeft sinds 2017 medische communicatielessen in de bachelor en master geneeskunde van de VU. Daarnaast is ze trainingsacteur voor de Huisartsenopleiding van het AMC en voor de opleiding Verloskunde.

 

Floor Rolf is trainingsacteur. Ze fungeert als levend oefenmateriaal om lastige situaties te oefenen. Ze studeerde in 2012 af aan de Toneelschool Arnhem (Artez) en sloot zich aan bij theatergroep Playback, waar ze sindsdien in educatieve voorstellingen speelt en trainingen verzorgt aan ouders en docenten in communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken. Ook geeft ze trainingen rondom assertiviteit en agressie op de werkvloer. 

 

Mascha Lemmers is adviseur-trainer. Sinds twee jaar is zij aangesloten bij Yep Trainingen als trainer communicatieve vaardigheden aan young professionals. Zij rondde onlangs de post HBO vakopleiding train de trainer af bij Karin de Galan School voor Training. Daarnaast behaalde ze een Bachelor of Science in Bewegingswetenschappen en een Master of Arts in Bestuur- en Organisatiewetenschappen. Als adviseur is zij daarnaast verbonden aan de ROHA, de regionale ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in Amsterdam, waar zij zich bezig houdt met de organisatie van persoonsgerichte ouderenzorg en zorg op afstand. 

 

 

 

Hannah Zwaving studeerde in 2011 af aan de toneelschool Arnhem. Sinds 2015 werkt ze bij toneelgroep Playback als trainingsactrice en gespreksleider. Ze speelt educatieve voorstellingen en verzorgt trainingen waarin ze mensen uitdaagt te zoeken welk gedrag het beste werkt in moeilijke situaties. Als patiënt-actrice is ze dienstbaar in de zoektocht naar wat jouw gedrag in een digitaal consult te weeg kan brengen.

 

 

 

 

Anna Stutje is trainer en coach. Ze studeerde sociale wetenschappen en werkte jarenlang als adviseur, voordat ze in 2016 begon met het geven van trainingen op het gebied van communicatie. Ze trainde onder andere verpleegkundigen en artsen in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2018 bouwt ze aan haar expertise op het gebied van online communicatie via beeldbellen. Ze gelooft als geen ander dat het in de huidige tijd cruciaal is om zorgprofessionals te leren hoe ze ‘op afstand dichtbij’ kunnen zijn.

 

 

 

Bijzonderheden: 

Deze cursus kan op aanvraag ook in-company en op maat voor praktijkondersteuners worden georganiseerd.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021