Gesprekstechnieken bij beeldbellen (online)

Juist nu COVID-19 de zorg in zijn greep heeft ontstaan er uitdagende situaties voor huisartsen en voor patiënten. Spreekuren moeten anders worden georganiseerd en daarbij is een consult op afstand een goed alternatief.

Als huisarts heeft u onder andere te maken met angstige patiënten, patiënten die moeilijk te peilen zijn of bezorgde ouders die allemaal niet langs kunnen komen. Hoe vang je dan de emotie op? Of bijvoorbeeld de doelgroep 70+. Hoe staat u deze patiënt online te woord over moeilijke kwesties zoals "wilt u gereanimeerd worden" en "wilt u wel naar de ic?" En dan vooral: hoe doet u dat met video/telefoon?

Deze online training via Zoom biedt u de mogelijkheid om in een kleine groep huisartsen met een trainer en patiënt-acteur te experimenteren met casuistiek uit uw eigen praktijk.

Voor het overzicht van beeldbelapplicaties met functionaliteiten en praktische handvatten, zie Advies over inzet beeldbellen en videoconsulten

Leerdoel: 
 • U wisselt eigen behoeften uit op het gebied van digitale patiëntconsulten
 • U experimenteert het stimuleren van patiënten om gewenst gedrag te vertonen
 • U leert gesprekstechnieken toe te passen die helpen bij het opvangen van emoties van patiënten

Lees ook het artikel in de Dokter van juli 2020 over gesprekstechnieken bij beeldbellen Kijk zo nu en dan even in de camera    

Inhoud: 

Met welke gesprekstechnieken kunt u de patiënt opvangen en stimuleren het gewenste gedrag te gaan vertonen? Hoe zouden anderen het aanpakken? We proberen verschillende aanpakken uit op de acteur, waardoor het effect van de aanpak zichtbaar wordt.

De cursus bestaat uit 2 voorbereidende opdrachten:

-      Het aandragen van een eigen casus voorafgaand aan de training
-      Het lezen van gedragsregels voor een veilige en prettige training in Zoom

In de training worden de lastige situaties geïnventariseerd en van elke deelnemer wordt tenminste 1 situatie behandeld in de vorm van rollenspellen met aanvullende theorie en uitwisseling. We sluiten af met een samenvatting en evaluatie.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 120,- / Aios € 75,- / Niet-leden € 200,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072 / 06-28760293.

Programma: 

Het programma duurt 1,45 uur en biedt plaats aan max. 7 personen per groep.

 • Kennismaking en inventarisatie van casussen
 • Behandelen van casussen waarbij te denken valt aan:
  - het openen van het digitale consult
  - het komen tot een goede anamnese
  - het omgaan met een emotionele patient
  - een patiënt benaderen bij een vermoeden van zorgmijden
  - stilstaan bij eigen emoties en het bewaren van rust en structuur
 • Samenvatting en evaluatie
Trainer(s): 
Bijzonderheden: 

Voor doktersassistentes is deze training zeker nuttig en alle assistentes zijn van harte welkom om de training te volgen, echter de training is vooral gericht op huisartsen en praktijkondersteuners omdat zij regelmatig beeldbellen. 

Deze cursus kan op aanvraag ook in-company en op maat voor praktijkondersteuners worden georganiseerd.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021