EKC Vervolgcursus Leidinggeven: wat heb je daarvoor nodig?

Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

Leerdoel: 

Na het afronden van de cursus heb je

-          kennis van theorie over leiderschap en leiderschapsstijlen

-          inzicht in de eigen stijl van leidinggeven, en de sterke en minder sterke kanten daarvan

-          kennis van de theorie over situationeel leidinggeven

-          inzicht in de toepassingsmogelijkheden van situationeel leidinggeven

-          kennisgemaakt met de theorie van Transactionele Analyse.

Inhoud: 

In deze cursus Leidinggeven 1 gaan we aan de slag met persoonlijke leiderschapsvaardigheden. De verschillende leiderschapsstijlen komen aan bod en ook het situationeel leidinggeven. Je leert herkennen welke leiderschapsstijl jouw voorkeur heeft en welke stijlen je nog meer kunt inzetten. We gaan daarmee vooral ook oefenen. Situationeel leiderschap zoomt in op de communicatie tussen jou en je patiënten, medewerkers en collega’s. Naast verkenning van de theorie is er wederom gelegenheid het situationeel leidinggeven toe te passen op je eigen situatie. 

Deze training wordt verzorgd door www.keijzervanderjagt.nl in samenwerking met de LHV academie.

Praktische informatie

Accreditatie4 punten
KostenLeden € 175,- / Aios € 95,- / Niet-leden € 350,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.

Programma: 

Tijdens deze cursus komen verschillende leiderschapsstijlen aan de orde. Het situationeel leiderschapsmodel zoals deze door Hershey en Blanchard is ontwikkeld wordt uitgebreid besproken. Er is ruimte voor eigen inbreng en er wordt ingezoomd op je persoonlijke situatie door middel van een ‘vlootschouw’. In het tweede deel van de cursus wordt het model van Transactionele Analyse behandeld en je je eigen voorkeursstijl. Door middel van oefening leer je deze stijl zo nodig adequaat om te buigen om een effectieve communicatie tot stand te brengen.

Trainer(s): 
Bijzonderheden: 

Deze training is speciaal voor EKC-ers

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021