EKC-basisopleiding

De EKC-basisopleiding bestaat uit 2 dagen waarin met afwisselende en inspirerende werkvormen diverse aspecten van de functie als Erkend Kwaliteits Consulent de revue passeren.

Allereerst wordt ingegaan op de inventarisatie, de wensen en behoeften van uw toetsgroepleden. Vervolgens krijgt u uitleg over de taken en verantwoordelijkheden van een EKC. U wordt hierbij op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteitsbeleid en maakt kennis met verschillende onderwijsvormen en gaat er direct praktisch mee aan de slag. Het motiveren van uw eigen groep komt vervolgens aan bod en u werkt aan een verbeteringsplan voor uw eigen praktijk. Na afloop gaat u naar huis met veel nieuwe ideeën over nascholing in een toetsgroep.

In samenwerking met het :          Leerdoel: 
Inhoud: 

De inhoud van deze training wordt geleverd door het NHG en zorgt dat de Erkend Kwaliteits Consulent onderstaande taken op de juiste wijze kan uitvoeren:

 • Het coördineren van nascholing binnen Hagro toetsgroep of ander samenwerkingsverband
 • Het coördineren van FTO-bijeenkomsten
 • Het coördineren en bewaken van de implementatie van afspraken binnen de groep en de evaluatie van de resultaten
 • Intermediair zijn tussen huisartsengroep en WDH (dat wil zeggen: de wensen van de groep m.b.t. deskundigheidsbevordering kenbaar maken bij de WDH en de plannen van de WDH kenbaar maken in de groep).
 • U ziet toe op de kwaliteit van nascholing in huisartsgroepen en vormt hiermee een soort garantie, waardoor de bijeenkomst q.q. geaccrediteerd is. 

Na de basisopleiding worden jaarlijkse (regionale) terugkomdagen georganiseerd. Opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen worden hier uitgewisseld. Zo ontvangt u ook na uw training regelmatig nieuwe inzichten die u kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Op dit moment zijn er in samenwerking met enkele andere organisaties EKC-trainingen door het land georganiseerd.

Op de volgende data staat de cursus in samenwerking met KOH Eindhoven gepland

- 1 november en 2 november. Inschrijven is mogelijk via: https://www.stichtingkoh.nl/nascholing/huisartsen/2021-ekc-basis/?date=2021-11-01

Op de volgende data staat de cursus in samenwerking met Huisartsenkring Twente gepland

- 11 en 12 november. Inschrijven is mogelijk via: https://twente.corpio.nl/scholingen/viewCourseSession/1231 

Op de volgende data staat de cursus in samenwerking met DOKh gepland.

- 25 en 26 november. Inschrijven is mogelijk via: https://www.dokh.nl/nascholingen/ekcbasiscursus-20210923

Op de volgende data staat de cursus in samenwerking met De Doktersacademie in Friesland gepland.

- 30 november en 1 december. Inschrijven is mogelijk via: https://www.doktersacademie.nl/cursus/basiscursus-erkend-kwaliteitsconsulent

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie13 punten
KostenLeden € 615,- / Aios € 450,- / Niet-leden € 900,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.

Programma: 
 • Mijn rol als EKC
 • Hoe kies ik mijn onderwerpen?
 • Inzicht in nieuwe onderwijsvormen en -methoden
 • Hoe motiveer ik mijn groep?
 • Hoe implementeer ik wat ik geleerd heb?
 • Ik wil EKC worden voor mijn toetsgroep
 • Ik wil meer uit mijn toetsgroepnascholing halen
 • Ik wil mijn toetsgroep inspireren

De organisatie van deze training wordt verzorgd door de LHV Academie.

Bijzonderheden: 

Ook op aanvraag: in company
Deze scholing is een onderdeel van het vaste programma en kan ook op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 6 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021