Efficiënte consultvoering

Tijdmanagement van het consult is voor iedereen belangrijk. Het uitlopen van spreekuren is vervelend en kan de zorg nadelig beïnvloeden.

Leerdoel: 
 • U krijgt inzicht in de hinderpalen, die een efficiënt consult in de weg staan;
 • U krijgt inzicht in de benodigde gesprekstechnieken ter ondersteuning van efficiënte consultvoering
 • U krijgt inzicht in het stellen van prioriteiten en doelen om de consulttijd zo efficiënt mogelijk te benutten.
Inhoud: 

Welke mogelijkheden zijn er om greep op de tijd te hebben? Naast een zorgvuldig geplande agenda met voldoende buffertijd dient het consult ook zodanig uitgevoerd te worden dat het efficiënt kan verlopen. Een juiste doelstelling, prioritering, gesprekstechnieken en inzichten in de eigen aard zijn van groot belang. Al deze aspecten zullen tijdens de workshop op een interactieve manier worden besproken en wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de cursisten.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 200,- / Aios € 115,- / Niet-leden € 395,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel bel 085-0480068.

Programma: 
 • Kennismaking
 • Inleiding, toelichting op de aanpak, kernbegrippen
 • Inventarisatie van knelpunten en praktijkproblemen
 • Persoonskenmerken en hun invloed op het consult
 • Tijdmanagement en consultvoering
 • Managen van verwachtingen
 • Patiëntenbeïnvloeding en gesprekstechnieken
 • Nabespreking en laatste attentiepunten
Trainer(s): 

Lucie Douwes Dekker was tot 1995 huisarts maar zwichtte voor haar oude liefde: het opleiden. Naast het geven van workshops en lezingen begeleidt zij veelvuldig besturen, hagro's en soortgelijke groepen bij beleidsontwikkeling en managementvraagstukken. Zij is daarbij ook gespecialiseerd in de relatie tussen zorgverlener en patiënt.

Bijzonderheden: 

Deze training kunt u ook volgen als EKC vervolgtraining voor uw herregistratie als EKC-er.

Ook op aanvraag: in company
Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 5 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van de LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021