Effectief online vergaderen

De Corona crisis heeft heel wat losgemaakt in vergaderend Nederland. Er zitten voordelen aan, maar zeker ook nadelen. Hoe vergader u online op een effectieve manier? Hoe houdt u de energie vast? Hoe zorgt u ervoor dat niet alleen de dominante collega’s aan het woord komen? Maar ook vragen die in elke vergadering spelen: hoe bewaakt u de structuur, informeren we elkaar alleen of nemen we ook echt besluiten samen en…kunnen we het naast inhoud ook een beetje gezellig houden met elkaar? Deze online workshop is geschikt voor individuele deelnemers en voor een team van collega’s om online vergaderen tot een effectieve en leuk onderdeel van de dag te maken!

Leerdoel: 
  • Voorbereiding en structuur van de vergadering
  • Functie check-in en check-out
  • Taakleider en procesbegeleider
  • Besluiten nemen en/of informatie deling
  • Boven- en onderstroom
  • Structuur & technieken voor online vergaderen
  • Do’s en don’ts bij Microsoft Teams of Zoom
Inhoud: 

Deze workshop zet uw rol als vergaderaar op scherp en zoomt specifiek in op online vergaderen in groepen. U krijgt feedback op uw eigen vergadergewoontes en oefent met vergadertechnieken. U gebruikt de groep om de vaardigheden op het gebied van besluiten nemen, overtuigend argumenteren, structureren, inspireren en informeren aan te scherpen. Efficiënt vergaderen is offline én online makkelijk te leren.

Deze training is ook geschikt om met uw eigen team uw vergaderingen te verbeteren.
Als voorbereiding op de vergadering vindt een aparte intake plaats door de trainer/coach met de voorzitter van de betreffende vergadering. Zij bespreken de doelstellingen van de vergadering, nemen de vergaderpunten door en bekijken welke voorbereiding wordt gevraagd van de deelnemers aan de vergadering. De voorzitter stuurt de definitieve agenda/agendastukken.

Deze scholing is primair ontwikkeld voor huisarts-bestuurders maar biedt ook interessante vaardigheden voor alle huisartsen. Dus schroom niet om u in te schrijven of een incompany training aan te vragen.

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 200,- / Niet-leden € 400,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072 / 06-28760293.

Programma: 

Na een korte check-in en kennismaking gaan we live aan de slag met een gesimuleerde vergadering. Gedurende een half uur wordt live vergaderd met de groep en met de trainer als observant. Gebruikelijke agendapunten worden besproken.

Feedback op de online vergadering

De trainer zet na een half uur de vergadering stop en bespreekt de vergadering na op thema’s zoals voorbereiding, structuur, rolverdeling en effectieve communicatie. We staan stil bij de functie van het overleg: informatie verstrekken en/of besluiten nemen? Hoe neemt men besluiten op een democratische manier? Hoe houdt men online de juiste energie vast? Wie vervult welke rol in een vergadering? Wat betekent boven – en onderstroom in een vergadering? Gedurende de rest van de workshop oefenen de deelnemers online vergadertechnieken en spreekt de groep een aantal acties af om de toekomstige vergaderingen nog beter te laten verlopen.

 

 

Trainer(s): 
Bijzonderheden: 

Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag ook online voor een vaste groep worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit maximaal 6 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2022