Bestuurssessies Limburg

De LHV Huisartsenkring Limburg organiseert een drietal opleidingen vanuit de LHV Bestuursacademie voor huisarts-bestuurders in de regio: 

 • Omgaan met de media op donderdag 14 mei 2020 [Geannuleerd, nieuwe datum volgt zsm]
 • Wat voor bestuurder ben ik eigenlijk? op maandag 5 oktober 2020
 • Hoe regel ik het bestuurswerk met mijn praktijk? op maandag 2 november 2020

 

Voor iedere bijeenkomst ontvangt u 3 accreditatiepunten. 

Inhoud: 

Omgaan met de media (door Silvie de Peijper)
[nwe datum volgt zsm]

Deze workshop geeft u inzicht in de werkwijze van journalisten en leert u voor krant, radio en tv uw boodschap goed over te brengen.Media zijn alom tegenwoordig en journalisten kunnen op de stoep staan als zich een calamiteit voordoet of zich iets in de actualiteit afspeelt waarbij huisartsen betrokken zijn. Wat kunt u als (aankomend) LHV-bestuurder dan het beste doen of juist laten? Hoe houdt u de regie in handen en gaat u adequaat om met kritische vragen? 

Leerdoel
 • Kennis van het medialandschap
 • Kennis van de verschillen in werkwijze van journalisten; in het bijzonder het verschil tussen schrijvende journalisten en radio/tv-journalisten
 • Ontdekken wat het eigen LHV-verhaal is en hoe dat over te brengen
 • Ervaring met het kritisch ondervraagd worden door een radio/tv-journalist

 

Wat voor bestuurder ben ik eigenlijk (door Theo Bollerman)
5 oktober 2020 van 15.00 - 19.00 uur

Deze workshop geeft u inzicht in welk type bestuurder u bent en daarnaan gekoppeld het inzicht welke kwaliteiten aanwezig zijn en welke kwaliteiten nog ontwikkeld kunnen worden. 

Programma

 • Inleiding
 • Inventarisatie van persoonlijke vraag- en knelpunten
 • Test: welke type kwaliteiten zijn aanwezig
 • Voorzitterschap: kern- en aandachtspunten
 • Portefeuillehouderschap: inhoud en attentiepunten
 • Omgaan met weerstand

 

Hoe regel ik het bestuurswerk met mijn praktijk? (door Theo Bollerman)
2 november 2020 van 15.00 - 19.00 uur

Deze workshop geeft inzicht in de kernaspecten van tijdmanagement en er wordt tevens stilgestaan bij het efficiënt omgaan met informatie

Programma

 • Inleiding
 • Inschatting eigen kwaliteit
 • Wetmatigheden: verminderde meeropbrengst en keuzes
 • Impurgentiematrix (wat is urgent, wat is belangrijk), hoe te gebruiken
 • Lezen van een rapportage, de juiste aanpak. 

 

U kunt zich hieronder inschrijven voor één of voor meerdere sessies. Per sessie ontvangt u 3 accreditatiepunten. Bij de datum staat geen naam van de training, dus let goed op dat u zich voor de juiste sessie aanmeldt. 

Praktische informatie

DoelgroepApotheekhoudend huisarts
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
KostenLeden € 85,- / Niet-leden € 135,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LHV Kringbureau Limburg 
Telefoonnummer: 085-0480036|
E-mail: huisartsenkringlimburg@lhv.nl 

LHV © 2021