Alles over declareren

Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? Deze workshop gaat in op het belang van juist declareren, de NZa-regels en materiële controles door zorgverzekeraars. Aan de hand van diverse uitgangspunten en praktijkvoorbeelden lichten we toe hoe u als huisarts uw declareergedrag kunt verbeteren.

Leerdoel: 
  • U leert de "spelregels" van het declareren, wat mag wel en wat mag niet.
  • U leert correct te declareren als de regels geen duidelijkheid verschaffen.
Inhoud: 

De LHV krijgt veel vragen over het declareren van contacten met patiënten of derden. De spelregels voor declareren zijn voor een deel vastgelegd in de beleidsregels en tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regels zijn vrij ingewikkeld en verschaffen lang niet altijd de duidelijkheid die in de dagelijkse praktijk nodig is.
Tijdens de workshop gaan we in op het belang van juist declareren en op de regels die de NZa hierover heeft opgesteld. Ook staan we stil bij materiële controles door zorgverzekeraars. Verder adviseren wij u over de toepassing van deze regels  a.d.h.v.  uiteenlopende praktijksituaties. Er is volop ruimte voor vragen en discussie.

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inleiding
  • Bespreking casussen uit de dagelijkse praktijk
  • Toelichting op het belang van juist declareren
  • Toelichting op de NZa-regels
  • Toelichting op materiële controles door zorgverzekeraars
  • Toelichting op de LHV-Declareerwijzer
  • Bespreking uitgangspunten voor juist declareren
  • Tussendoor is volop ruimte voor vragen en discussie

Praktische informatie

DoelgroepDoktersassistente
Hid(ha)
Physician Assistant
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 125,- / Aios € 65,- / Niet-leden € 235,-
Contact

Contact 
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 06 - 46 33 23 57.

Trainer(s): 

Ad Vermaas werkte enkele jaren als fysiotherapeut, waarna hij Beleid en Management Gezondheidszorg ging studeren. Aansluitend deed hij promotieonderzoek naar financiële risicodeling tussen zorgverzekeraars en huisartsen. Inmiddels werkt Ad als senior beleidsmedewerker bij de LHV, waar hij zich bezighoudt met onder meer de bekostiging van de huisartsenzorg, ketenzorg, tarieven en de LHV Declareerwijzer.

Marjolein van Harten is afgestudeerd als Bewegingswetenschapper, maar is meteen na haar studie in de beleid- en organisatorische kant van de zorg gaan werken. Zo heeft ze onder meer bij Vilans, kennisinstituut voor de langdurige zorg en SIGRA, samenwerkingsverband voor zorgorganisaties in Amsterdam gewerkt. Sinds september 2019 is ze werkzaam bij de LHV als beleidsmedewerker waar ze zich onder andere bezighoudt met de bekostiging van de huisartsenzorg.

Bijzonderheden: 

Deze nascholing is ook geaccrediteerd voor uw doktersassistente. Bij inschrijving is het van belang het KABIZ-nummer bij de hand te houden.

Ook op aanvraag: in company
Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 6 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

In samenwerking met NVDA vinden er in 2021 meerdere cursussen plaats in diverse regio's op de volgende data: 8 februari, 25 mei, 13 september, 11 oktober, 15 november 2021.
Meer informatie een aanmelden via NVDA scholing


Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

LHV © 2021