Zorgelijke uitkomsten agressie tegen doktersassistenten

Bijna twee op de drie doktersassistenten heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met geweld. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) onder bijna duizend doktersassistenten en triagisten.

LHV-bestuurslid en huisarts Paulus Lips: ‘De uitkomsten van dit onderzoek onder onze collega’s doktersassistenten baren ons zorgen. De reacties laten zien hoeveel impact het kan hebben als je in je werk in de zorg met agressie te maken krijgt. Elk incident is er één teveel!’

Angstig en boos

Uit het onderzoek blijkt dat doktersassistenten te maken krijgen met schelden en dreigen, maar ook om spugen, vernielen, slaan en dreigen met een wapen. In een aantal gevallen moest zelfs de politie eraan te pas komen. Veel doktersassistenten in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten voelen zich angstig, boos en soms onveilig. Anderen hebben fysieke klachten. Van de doktersassistenten die te maken hebben gehad met geweld neemt volgens 43,9% het geweld op het werk toe. Ruim een kwart geeft aan meer dan vier keer per jaar te maken te hebben met geweld op het werk.

Agressie…. en dan? 

Heeft u of een van uw medewerkers in de praktijk te maken gekregen met agressie? U kunt daarvan melding maken bij SSFH, zodat een duidelijker beeld ontstaat van de omvang van dergelijke incidenten. Voor praktijkmedewerkers is er een vertrouwenspersoon.

LHV © 2020