Webinar over beleid en bekostiging 2021 - terugkijken wanneer u wilt

Naar het webinar Beleid en bekostiging van november 2020 keken al meer dan 1000 huisartsen. Ook in 2021 kunt u dit webinar nog terugkijken en aanspraak maken op de 2 accreditatiepunten. De break-out-videopresentaties zijn nu voor leden beschikbaar op de website, samen met de meeste overzichten van de wijzigingen per verzekeraar in 2021.

Het webinar Beleid en bekostiging verving de regiobijeenkomsten in 2020. De insteek was hetzelfde, u informeren over actuele ontwikkelingen en de wijzigingen die er aankomen in 2021 op beleids- en bekostigingsgebied.

Webinar terugkijken

Al meer dan 1000 collega’s bekeken het webinar live of later on demand. Tot november 2021 blijft het mogelijk het webinar van 26 november te bekijken en accreditatiepunten te krijgen. 

Naar webinar

Break-out videopresentaties

De ontwikkelingen op het gebied van contractering verschillen per preferente zorgverzekeraar. Tijdens het webinar was er de gelegenheid om 1 presentatie te bekijken. Via de website is het nu mogelijk de videopresentaties van alle Overleg Team Huisartsen (OTH’s) te bekijken.

Voor huisartsen waarvoor contractering minder speelt was er de mogelijkheid zich te laten voorlichten over de wet DBA en ICT in de huisartsenzorg. Deze en ook de video over de aankomende verkiezingen zijn nu online beschikbaar via

Naar de video's (speciaal voor leden)

Overzichten wijzigen per verzekeraar

Wat zijn de veranderingen in de contractvoorstellen die de zorgverzekeraars huisartsen hebben gedaan voor 2021 ten opzichte van 2020? U ziet het in de wijzigingsoverzichten per verzekeraar.

LHV © 2021