Vernieuwde handleiding FWHZ

De handleiding bevat omschrijvingen van de veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg, met daaraan gekoppeld een passende inschaling. Deze geactualiseerde handleiding bevat een nieuw beschreven en gewaardeerde functiebeschrijving van de functie POH.

In het Cao-akkoord Cao Huisartsenzorg 2019 – 2020 is o.a. overeengekomen de functie POH te herbeschrijven en herwaarderen. De functie POH is opnieuw beschreven en gewaardeerd. De functie is op basis van de geactualiseerde functiebeschrijving ingedeeld in schaal 7 (ongewijzigd).

De cao-partijen van de Cao Huisartsenzorg hebben de geactualiseerde functiebeschrijving en indeling vastgesteld. De ingangsdatum voor opname van deze geactualiseerde functiebeschrijving in de Handleiding FWHZ is 1 juli 2021.

De handleiding staat binnenkort ook in de Cao-app (voor iPhone) en Android).

Naar de handleiding FWHZ

LHV © 2022