Thuisvaccinatie 60-minners: landelijke uitvoerder in beeld

Al langere tijd speelt het vraagstuk bij de overheid over wie kan zorgen voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele 60-minners. De overheid meldt nu dat er een landelijke oplossing in zicht is met een organisatie die bij mensen thuis kan vaccineren. Via een SNPG-mailing stelt de overheid huisartsenpraktijken hier vanmiddag over op de hoogte.

Op dit moment is deze route via een landelijke organisatie nog niet beschikbaar, maar naar verwachting wel over enkele weken. De overheid meldt dat zij in de tussentijd huisartsen een mogelijkheid biedt om thuisvaccinaties zelf uit te voeren.

Hoe staan wij er in?

Wij hebben als LHV, samen met het NHG, aangegeven bij de overheid dat we willen dat er een externe partij wordt ingeschakeld die deze vaccinaties kan uitvoeren. We hebben geen voorkeur in welke partij dit wordt.
Het is namelijk niet haalbaar en uitvoerbaar om dit bij alle huisartsen neer te leggen. Vanwege de ingewikkelde werkwijze die dit met zich meebrengt, is dit voor veel praktijken een te grote tijdbelasting. Dit kan er in deze drukke tijd in de huisartsenpraktijken niet bij en kan ten koste gaan van de reguliere huisartsenzorg.
Omdat niet elke praktijk het vaccineren van deze doelgroep kan doen (en de LHV heeft aangegeven hier daarom geen afspraak namens de leden over te maken), biedt de weg via de huisarts dus geen garantie dat er voor alle niet-mobiele 60-minners een snelle vaccinatie mogelijk is. We vinden die landelijke dekking van groot belang. De enige weg om die landelijke dekking wel te bereiken, is dus via een andere partij.

Afwegingen voor de huisarts

Het ministerie van VWS biedt u als huisarts nu de mogelijkheid om eventueel zelf thuisvaccinaties te doen voor deze patiënten, totdat er een landelijk werkende partij door hen is gecontracteerd. Dat gaat dan via de GGD, waar vaccin moeten worden opgehaald.
Onze voorkeur is dat de vaccinaties door een externe partij worden gedaan, zodat de reguliere huisartsenzorg niet extra onder druk komt én zodat er een landelijke dekking is voor deze patiëntengroep.
Het staat u vrij om uw eigen afweging te maken. Mocht u er voor openstaan, dan heeft het RIVM een werkinstructie gemaakt die beschrijft welke stappen u dan moet zetten. Dit gaat over afstemming met de patiënt, afstemming met de GGD, vervoerseisen, registratie en dergelijke.

Patiënten aanmelden voor externe vaccinatie

Het is niet bekend of alle praktijken patiënten hebben die in deze doelgroep vallen. Is dat bij u wel zo, dan kunt u het nu aangeven bij het RIVM. In de SNPG-alert van vanmiddag 22 juni staat een link naar een formulier waarmee u dit bij het RIVM kunt melden. Dan neemt het RIVM contact met u op zodra de landelijke partij met de thuisvaccinaties van start gaat en kunt u dan de betreffende patiëntgegevens aanleveren.

 

LHV © 2022