Minister moet opnieuw in gesprek met eerste lijn over jaarverantwoordingsplicht

De motie van VVD en CDA waarin minister van Ark wordt gevraagd opnieuw in gesprek te gaan met de Eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling Jaarverantwoordingsplicht, is vanmiddag unaniem - op de PVV na - door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerstelijnscoalitie is blij met dit nieuws, want dit biedt de kans om nogmaals de lastenverzwaring, uitvoerbaarheid en proportionaliteit van de regeling kritisch tegen het licht te houden.

De aanleiding voor de motie is dat de jaarverantwoordingsplicht disproportionele administratieve lasten en kosten veroorzaakt voor kleinschalige zorgaanbieders. Dit staat haaks op het Programma (Ont)regel de zorg, waarin overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars juist bezig zijn de regeldruk terug te dringen. Bovendien gaat hierdoor kostbare tijd voor de patiënt verloren en is het in tegenspraak met het amendement waardoor alle zorgaanbieders zich jaarlijks verplicht moeten verantwoorden. Daarin staat duidelijk dat het niet mag leiden tot administratieve lastenverzwaring.

De Eerstelijnscoalitie, bestaande uit LHV, KNMT, KNGF, KNMP, InEen, LVvP, KNOV, NVM-mondhygiënisten en ONT, heeft zich hard gemaakt via diverse gesprekken en eerder in een brief aan het ministerie van VWS en Kamerleden laten weten grote zorgen te hebben over de impact van de nieuwe ‘Regeling jaarverantwoording WMG’ voortvloeiend uit de eerder aangenomen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). We zijn voor nu positief met de aangenomen motie en het vooruitzicht om op korte termijn opnieuw in gesprek te gaan met de minister over het verder verkennen van oplossingen die beter aansluiten op het kleinschalige karakter van de eerstelijnszorg.

Meer informatie

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

 

LHV © 2022