Maak gebruik van de SectorplanPlus-subsidie voor instroom en scholing

Vanaf 2 december start de vierde inschrijfronde voor SectorplanPlus van VWS: als werkgever in zorg en welzijn kunt u meerjarige subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten gericht op instroom en scholing van nieuwe en bestaande medewerkers. Denkt u als huisarts bijvoorbeeld aan Mbo- en Hbo-opleidingen voor uw ondersteunend personeel.

Update 12 december 2019: We helpen u graag met aanvragen van de subsidie. Gebruik daarvoor deze handleiding met daarin 5 stappen om tot subsidieaanvraag te komen.

Scholingen voor bestaand en nieuw personeel via beroepsopleidingen komen in aanmerking voor SectorplanPlus-subsidie. De subsidie werkt op basis van een cofinanciering en kan zowel voor langere als kortere opleidingsactiviteiten worden aangevraagd.

Bijscholing nieuw personeel

Voor nieuw personeel (maximaal 1 jaar in dienst bij aanvang van de opleiding) komen ook de opleidingsactiviteiten in aanmerking die beogen de nieuwe medewerker sneller in te kunnen zetten in het primaire zorgproces. Denkt u hierbij aan beroepsgerichte na-/bijscholingen (bijvoorbeeld scholing COPD, ouderenzorg, triage).

Bijscholing werkbegeleiders

Zowel bestaand als nieuw personeel komt in aanmerking voor opleidingsactiviteiten die beogen de opleidings- en begeleidingsvaardigheden van werkbegeleiders te verbeteren. Werkbegeleiders begeleiden leerlingen en/of stagiairs binnen een organisatie.

Verlaging administratieve lasten 

Begin 2019 heeft de LHV een brief aan het ministerie van VWS verzonden over de problemen waar we vanuit de huisartsenzorg tegenaan lopen m.b.t. de aanvragen voor SectorplanPlus. De LHV heeft hierin aangegeven dat de administratie en aan te leveren documenten (bewijslast) om voor een vergoeding in aanmerking te komen veel tijd en aandacht vraagt, die niet in verhouding staat tot de te ontvangen vergoeding. Dit naast het feit dat de bekendmaking van de aanvraagprocedure en de termijn voor indiening kort is en de spelregels tussentijds wijzigen.  Naar aanleiding van onder meer onze input heeft SectorplanPlus een tweetal wijzigingen doorgevoerd waar u in dit vierde tijdvak van kunt profiteren.

  1. Er wordt een administratieve lastenverlichting doorgevoerd voor aanvragen tot 15.000 euro
  2. Het webportaal is geoptimaliseerd voor o.a. meer overzicht

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 2 december t/m 20 december 2019 zelf of samen met uw regionale werkgeversorganisatie voor het vierde tijdvak (lopend van 01-01-2020 t/m 31-12-2021) inschrijven. Weliswaar vraagt het inspanning om aan de eisen en richtlijnen te voldoen, de voordelen van deze regeling wegen daar wellicht voor u wel tegenop. Voor het indienen van de aanvraag en de voorwaarden gaat u naar www.sectorplanplus.nl. en onze subsidietool door de doktersassistent.

Heeft u hierover vragen? De LHV helpt u graag verder

Over SectorplanPlus
Er zijn extra medewerkers nodig in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Handleiding subsidieaanvraag480.79 KB
LHV © 2020