Cao Hidha: wijzigingen vergoedingen en tarieven 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha. In dit bericht leest u wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

Persoonlijke kosten

In 2021 geldt een budget voor persoonlijke kosten van maximaal € 4.541,49 (dit was € 4.466,01 in 2020). De Hidha heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.406,91 (dit was € 2.366,91 in 2020). Het variabele bedrag (naar rato van het dienstverband) wordt maximaal € 2.134,58 (€2.099,10 in 2020).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 17,86 in 2020 naar € 18,16 in 2021.

ANW

De dienstenvergoeding voor Hidha’s wordt per januari 2021 € 63,06 bruto (deze was in 2020 € 60,35 bruto).

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober-oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2019 - oktober 2020 is 1,69 procent. Meer informatie hierover vindt u via de website van het CBS.

Naar de cao Hidha

LHV © 2021