AGB-code voor waarnemers overbodig

Waarnemend huisartsen hebben geen eigen AGB-code nodig. Ook niet om een patiënt te verwijzen of om een recept uit te schrijven. Ondanks onze eerdere berichten hierover, bleven wij signalen ontvangen dat waarnemers een code moesten aanvragen. Zorgverzekeraars bevestigen nu na overleg met ons: een eigen AGB-code is onnodig voor waarnemers.

Bij verschillende apotheken, ICT-leveranciers, waarneemorganisaties en enkele huisartsenposten, bestaat het beeld dat een individuele AGB-code noodzakelijk is voor verwijzing naar de tweede lijn, het voorschrijven van medicatie of het afwikkelen van een declaratie. Het vermelden van de AGB-code van de onderneming (praktijk of huisartsenpost) is echter voldoende, volgens de voorschriften van de NZa. Helaas hebben enkele ICT-leveranciers ten onrechte de individuele AGB-code ingebouwd. We adviseren huisartsen(posten) om ketenpartners en ICT-leveranciers hiervan op de hoogte te brengen.

Ook Zorgverzekeraars Nederland heeft na bestudering van de regels bekrachtigd dat de AGB-code van de onderneming voldoende is voor identificatie en afwikkelen van de declaraties. Waarnemend huisartsen hoeven dus geen AGB-code aan te leveren als zij als waarnemer bij praktijken of huisartsenposten werken.

AGB-code alleen onderdeel van het declaratieproces

De AGB-code die door Vektis wordt uitgegeven is bedoeld om contractanten en zorgaanbieders te identificeren in het declaratieproces. Dit proces loopt tussen de huisartsenpraktijk waar de patiënt is ingeschreven en de zorgverzekeraar. Voor het verwijzen van een patiënt, het aanvragen van diagnostiek of het uitschrijven van een recept is daarom conform de NZa-regels vermelden van de AGB van de onderneming (praktijk of huisartsenpost) voldoende. Door de bestaande NZa regels te hanteren voorkomen we samen het onnodig aanvragen en beheren van AGB-codes.

AGB-code als praktijkhouder aanvragen

Als praktijkhouder heeft u wel een AGB-code nodig. Het blijkt dat huisartsen die een praktijk overnemen soms problemen ervaren met deze aanvraag. Dit komt doordat u eerst moet registreren bij de Kamer van Koophandel, voordat u een AGB-code kunt aanvragen voor uw aanstaande praktijk. In dit overzicht leest u aan de hand van 2 scenario’s wat u moet doen. Naar tips voor aanvragen AGB-code

LHV © 2021