Aanpak voor thuisvaccinatie niet-mobiele patiënten is bekend

Huisartsen kunnen de vaccins van AstraZeneca die zij ontvangen voor vaccinatie vanuit de praktijk ook gaan inzetten voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele, thuiswonende patiënten. Een belangrijke ontwikkeling voor die mensen die niet naar een andere priklocatie kunnen worden vervoerd.

Update maandag 29 maart 2021: nieuwe informatie onder 'Om wie gaat het'.

Tot die aanpak zijn LHV, NHG, RIVM en het ministerie van VWS gezamenlijk gekomen. Al sinds de start van de vaccinatiecampagne (door de GGD’en in januari) leven hier vragen over. De bedoeling was al langer dat de huisartsen de thuisvaccinaties zouden doen, maar er waren tot op heden geen vaccins die geschikt waren om door de huisartsen thuis bij 65-plussers in te zetten.

Met het besluit van het ministerie van VWS dat het AstraZeneca-vaccin ook gebruikt mag worden voor 65-plussers, is die mogelijkheid er nu wel. Dit vaccin heeft relatief gunstige bewaar- en vervoersvoorwaarden en een lange houdbaarheid.

Meenemen in lopende vaccinatierondes

Dit besluit betekent dat u als huisarts de thuisvaccinaties kunt meenemen in de COVID-vaccinatierondes vanuit de huisartsenpraktijk. Daarvoor gebruikt u immers ook het AstraZeneca-vaccin.

Huisartsen die nu en de komende weken bezig zijn met vaccineren, kunnen deze patiënten direct al meenemen, als ze daarvoor voldoende vaccin voorradig hebben.

Huisartsen die al door hun voorraad heen zijn (dit zullen vooral huisartsen in Zeeland, Limburg en Brabant zijn), kunnen met de volgende levering vaccins aan hun praktijk deze patiëntengroep bedienen.

Om wie gaat het?

Update 29 maart 2021: Het gaat hierbij om de vaccinaties van alle niet-mobiele patiënten van 18 jaar en ouderen die thuis wonen. Sommige patiënten zullen al bij uw praktijk hebben bekendgemaakt dat ze niet-mobiel zijn en thuis gevaccineerd willen worden. Bovendien heeft u vanuit uw inventarisatie van 90-plussers al een beeld wie in deze groep thuis gevaccineerd moeten worden.

Daarnaast weten we dat een deel van de mensen met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast, niet-mobiel genoeg is om in het ziekenhuis te worden gevaccineerd. Mensen met deze aandoening worden in deze weken door hun specialist uitgenodigd voor vaccinatie. Als zij aangeven dat zij niet mobiel genoeg zijn om naar het ziekenhuis te komen, kunt u als huisarts hen thuis vaccineren.

Meer informatie

Deze aanpak zal verwerkt worden in de belangrijkste informatiebronnen voor huisartsen op dit vlak:

LHV © 2021